องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 7 ธ.ค. 2565 ]4
2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]13
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]24
4 รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]56
5 รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]138
6 รายงานการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]138
7 รายงานการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]115
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]257
9 รายงานการประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]162
10 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]254
11 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]103
12 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]104
13 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]257
14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่้ 2 ประจำปี 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]250
15 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่้ 1 ประจำปี 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]237
16 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]245
17 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]276
18 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 6 ก.พ. 2563 ]260
19 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่้ 2 ประจำปี 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]256
20 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่้ 1 ประจำปี 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]257
 
หน้า 1|2