องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา อบต.กุดพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]2
2 ประกาศเรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]7
3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าฟังการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]13
4 ประกาศเรียกประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]52
5 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]82
6 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]31
7 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 [ 29 ส.ค. 2566 ]37
8 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3ประจำปี 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]37
9 ประกาศ เลือกประธานกรรมการ เลขานุการ และกรรมการแปรญัตติ [ 25 ส.ค. 2566 ]37
10 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]36
11 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]37
12 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]34
13 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]37
14 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]40
15 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]48
16 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]57
17 ประกาศ เรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]56
18 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2566 และ สมัยแรก ประจำปี 2567 [ 16 ก.พ. 2566 ]56
19 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]55
20 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]82
 
หน้า 1|2