องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2567 ]8
2 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับที่ 2) [ 12 ธ.ค. 2566 ]37
3 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2567 [ 17 ต.ค. 2566 ]34
4 แผนดำเนินงานประจำปี 2567 [ 17 ต.ค. 2566 ]34
5 รายงานสรุปผลการติตตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]69
6 รายงานสรุปผลการติตตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 1 ปี [ 4 เม.ย. 2566 ]59
7 ประกาศ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]53
8 แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]91
9 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]74
10 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]215
11 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]339
12 แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]327
13 แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]333