องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ


ประกาศ อบต.มอบอำนาจของนายก อบต.ให้ รองนายก อบต.

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ อบต.มอบอำนาจของนายก อบต.ให้ รองนายก อบต.
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน