องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ


คำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต.ให้รองนายก อบต.

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต.ให้รองนายก อบต.
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน