องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน