องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่่อง การกำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่่อง การกำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน