องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


โครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.กุดพิมาน ครั้งที่ 14


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ดำเนินการโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.กุดพิมาน ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) มีนักกีฬาเยาวชนจากทั้ง 15 หมู่บ้านในตำบลกุดพิมานเข้าร่วมทำการแข่งขัน ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของโครงการด้วยดี
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23