องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


โครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ ประจำปี 2555


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2555
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23