องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


โครงการจิตอาสา "เราทำ ดี ด้วยหัวใจ"


วันที่ 25 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา ฯลฯ ร่วมกับอำเภอด่านขุนทด จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบวัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา แหล่งท่องเที่ยวของตำบลกุดพิมาน




2024-06-04
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23