องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


กิจกรรมการอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน


กิจกรรมการอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 โดยจัดขึ้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน และมีนายอำเภอมาเป็นประธานในการอบรม ในครั้งนี้มีประชน ประมาณ 300 คน เข้าร่วมรับการอบรม เวลาการอบรมเริ่มตั้งแต่ เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23