องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันกตัญญูบูรพาจารย์พระผู้มีพระคุณพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับอำเภอด่านขุนทด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมจัดโครงการจัดงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันกตัญญูบูรพาจารย์พระผู้มีพระคุณพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 และอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ในวัน พฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ บึงบ้านถนนหักใหญ่
2024-06-04
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23