องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมา ร่วมกับ อำเภอด่านขุนทด นำโดย นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล กรรมการหมู่บ้าน คณะครู นักเรียน และประชาชนจิตอาสา ร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบวัดโนนสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน
2024-06-04
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23