องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


โครงการปรับเกรดถนน หลังฝนถนนดี


ตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน หลังจากฤดูฝนและเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเรียบร้อยแล้วทำให้ถนนสัญจรชำรุด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานจึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดทำโครงการปรับเกรดถนน หลังฝนถนนดี ภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรสะดวกยิ่งขึ้น
2024-06-04
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23