องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


การส่งเสริมการคัดแยกขยะและการจัดการขยะอันตรายในชุมชน


วันที่ 20 ก.พ. 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 20.00 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกอบต.กุดพิมาน มอบให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ 8 ต.กุดพิมาน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ด้านการส่งเสริมการคัดแยกขยะและการจัดการขยะอันตรายในชุมชน พร้อมแจ้งข่าวสารราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของอบต.กุดพิมาน โดยมีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมประชุม จำนวน 80 คน
2024-06-04
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23