องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณรภาคฤดูร้อ


ภาพกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณรภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 11 เม.ย. 2552
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23