องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 6 มี.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 18.30 – 20.30 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกอบต.กุดพิมาน มอบให้เจ้าหน้าที่ของอบต.กุดพิมาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโสมน้อยพัฒนา หมู่ที่ 14 ต.กุดพิมาน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน
2024-06-04
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23