องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


กิจกรรมเคารพธงชาติ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานต่างๆ ตา่มหลักการบริหารราชการ เพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การ


วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร อบต.กุดพิมาน ร่วมกับ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานต่างๆ ตา่มหลักการบริหารราชการ เพื่อป้องกันการทุจริตขององค์กร และ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พร้อมเก็บขยะ คัดแยกขยะ ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"
2024-06-04
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23