องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านบุขี้เหล็ก – บ้านไร่


วันที่ 17 ม.ค. 2565 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกอบต.กุดพิมาน พร้อมด้วยรองนายกฯ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้แทนประชาชน และ กองช่าง ร่วมตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านบุขี้เหล็ก – บ้านไร่ ถนนกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,081 เมตร หนา 0.05 เมตร โดยได้รับสนับสนุนเงินงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 4,986,000 บาท ผลการตรวจงานโครงการถูกต้องตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดในสัญญา

2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23