องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านบุขี้เหล็ก – บ้านไร่


วันที่ 17 ม.ค. 2565 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกอบต.กุดพิมาน พร้อมด้วยรองนายกฯ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้แทนประชาชน และ กองช่าง ร่วมตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านบุขี้เหล็ก – บ้านไร่ ถนนกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,081 เมตร หนา 0.05 เมตร โดยได้รับสนับสนุนเงินงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 4,986,000 บาท ผลการตรวจงานโครงการถูกต้องตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดในสัญญา

2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18
2023-08-18
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15