องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำปี 2565


วันที่ 22 ก.พ. 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดพิมาน ร่วมกับ อบต.ด่านขุนทด และ อบต.หนองกราด จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำปี 2565 เพื่อให้ความรู้การป้องกัน การระงับเหตุ และ ซ้อมแผนกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย (อัคคีภัย) แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.กุดพิมาน จำนวน 50 คน โดยมีนางนาฏธยาน์  แสนประสิทธิ์ นายกอบต.กุดพิมาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และ มีรองนายกฯ เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาอบต.กุดพิมาน กำนันตำบลกุดพิมาน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผอ.รพ.สต.กุดพิมาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ

2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23