องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


กิจกรรมปล่อยแถว Kick off “การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางข้าม”


วันที่ 24 ก.พ. 2565 เวลา 09.00 น. นางนาฏธยาน์  แสนประสิทธิ์ นายกอบต.กุดพิมาน มอบให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดพิมาน ร่วมกิจกรรมปล่อยแถว Kick off “การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางข้าม” ณ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด โดยมีนายเมธี  กาญจนสุนทร นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานปล่อยแถว และ มีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมใจตระหนักถึงความปลอดภัย รักษาวินัยกฎจราจร ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องของการข้ามทางม้าลายและการหยุดรถเพื่อให้คนข้าม

2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23