องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


กองช่าง อบต.กุดพิมาน ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม และ ควบคุมงานก่อสร้างถนนในเขตพื้นที่


วันที่ 28 ก.พ. 2565 กองช่าง อบต.กุดพิมาน ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม และ ควบคุมงานก่อสร้างถนนในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน ดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 สายหนองกระเทียมเหนือ – บ้านหลุ่ง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร 2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านดอนน้อย สายกระทุ่มโพรง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 860 เมตร และ 3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ สายโรงสีข้าว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 570 เมตร

2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23