องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อใส่ตู้ปันสุข และ มอบให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ


วันที่ 1 มี.ค. 2565 นางนาฏธยาน์  แสนประสิทธิ์ นายก อบต.กุดพิมาน พร้อมด้วย ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.กุดพิมาน พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานงานจ้าง ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อใส่ตู้ปันสุข และ มอบให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23