องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยหารือกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อขออนุญาตขุดเปิดทางระบายน้ำที่ท่วมขังผิวทาง


วันที่ 4 ตุลาคม 2564

นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยหารือกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อขออนุญาตขุดเปิดทางระบายน้ำที่ท่วมขังผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน ด่านขุนทด - หนองกราด ระหว่าง กม.5+970-กม.6+200 เขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ที่ท่วมขังติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายวัน เนื่องด้วยน้ำที่เอ่อล้นจากบึงถนนหักใหญ่และไม่สามารถระบายออกจากผิวทางได้ ด้วยการนำรถแบ็คโฮเข้าทำการขุดเปิดทางระบายน้ำ ส่งผลให้น้ำที่ท่วมขังลดระดับลง

ขอขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง

2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23