องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับ ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ข้อราชการ


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับ ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ข้อราชการ เตรียมความพร้อมการจัดโครงการ กิจกรรมในช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 และติดตาม ประเมินผลโครงการจัดงาน ที่ผ่านมา

2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18
2023-08-18
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15