องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


อบต.กุดพิมาน ได้รับแจ้งขอรับ การสนับสนุนน้ำอุปโภค จาก อบต.พันชนะ เพื่อส่งน้ำให้กับโรงเรียนบ้านโปร่งกระสังข์


วันที่ 14 ธันวาคม 2563 อบต.กุดพิมาน ได้รับแจ้งขอรับ การสนับสนุนน้ำอุปโภค จาก อบต.พันชนะ เพื่อส่งน้ำให้กับโรงเรียนบ้านโปร่งกระสังข์ นายก อบต.กุดพิมาน จึงมอบหมายให้ งานป้องกันฯ อบต.กุดพิมาน นำรถน้ำออกส่งน้ำ เพื่ออุปโภค ให้กับโรงเรียนบ้านโปร่งกระสังข์ ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23