องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


สืบสานงานพ่อขุนด่าน เนื่องในประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2563


วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร นำโดยนางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายก อบต.กุดพิมาน ร่วมกับ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมสืบสานงานพ่อขุนด่าน เนื่องในประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึก สร้างความสามัคคี แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึก ป้องกันการทุจริตในองค์กร พร้อมสร้างความสามัคคี แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต 

2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23