องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เตรียมความพร้อม จัดทำพวงมโหตร เพื่อร่วมงานสืบสานตำนานด่านขุนทด และขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลกุดพิมาน


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เตรียมความพร้อม จัดทำพวงมโหตร เพื่อร่วมงานสืบสานตำนานด่านขุนทด และขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลกุดพิมาน ร่วมชมขบวนไหลรถแห่ดอกไม้พวงมโหตรครอบเครื่องบูชาพ่อขุนทด จากบริเวณที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด - ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนทด บวงสรวงพ่อขุนทด และร่วมชมการรำบวงสรวง ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนทด(บึงบ้านหาญ)

2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23