องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลกุดพิมาน ได้ร่วมกันตั้งจุดบริการ เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลกุดพิมาน ได้ร่วมกันตั้งจุดบริการ เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - วันที่ 2 มกราคม 2563

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07