องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลกุดพิมาน ได้ร่วมกันตั้งจุดบริการ เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลกุดพิมาน ได้ร่วมกันตั้งจุดบริการ เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - วันที่ 2 มกราคม 2563

2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18
2023-08-18
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15