องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ประชุมปรึกษาหารือ ข้อราชการ เตรียมความพร้อมการจัดโครงการ


วันที่ 25 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับ ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ข้อราชการ เตรียมความพร้อมการจัดโครงการ กิจกรรมในช่วงเดือน มกราคม 2564 และ กุมภาพันธ์ 2564 และติดตาม ประเมินผลโครงการจัดงาน ที่ผ่านมา ตามหลักการบริหารราชการ และเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การ

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07