องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ออกพื้นที่ดับไฟลามทุ่ง ร่วมกับประชาชนในเขต


วันที่ 19 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ออกพื้นที่ดับไฟลามทุ่ง ร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลกุดพิมาน จึงขอความร่วมมือในการงดการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและแก้ไขปัญหามลพิษ

2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18
2023-08-18
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15