องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ออกพื้นที่ดับไฟลามทุ่ง ร่วมกับประชาชนในเขต


วันที่ 19 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ออกพื้นที่ดับไฟลามทุ่ง ร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลกุดพิมาน จึงขอความร่วมมือในการงดการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและแก้ไขปัญหามลพิษ

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07