องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 โดยหมวดทางหลวงด่านขุนทด แก้ไขปัญหาถนนชำรุดเสียหาย


วันที่ 4 มีนาคม 2565 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ขอขอบคุณ แขวง ทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 โดยหมวดทางหลวงด่านขุนทด ในการแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเสียหาย ถนนสาย ด่านขุนทด - บำเหน็จณรงค์ ในช่วง บ้านถนนหักใหญ่ หมู่ที่ 1 และบ้านโนนเจริญหมู่ที่ 15 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ตามที่ประสานขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาถนนชำรุดเสียหาย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23