องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


กิจกรรมจัดทำพวงมโหตร


วันที่ 14 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน นำโดย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล นักศึกษาฝึกงาน ร่วมกิจกรรมจัดทำพวงมโหตร เพื่อเตรียมความพร้อม การจัดงานประเพณีสืบสานตำนานด่่านขุนทด ในวัน ศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565 และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลกุดพิมาน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวัน ศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07