องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์ป้องกัน


วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายก อบต.กุดพิมาน มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน เตือนจุดเสี่ยง จุดอันตราย ในพื้นที่ ตำบลกุดพิมาน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

 

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07