องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


เก็บมูลฝอยติดเชื้อ ณ ศูนย์พักคอย (Community Isolatoin)


วันที่ 8 เมษายน 2565 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายก อบต.กุดพิมาน มอบให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ณ ศูนย์พักคอย (Community Isolatoin) ณ ศาลาวัดถนนหักใหญ่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เพื่อนำไปกำจัดตามคำแนะนำของกรมอนามัย

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07