องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


กิจกรรมนุ่งผ้าไทย ใช้ถุงผ้า นุ่งซิ่น หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต


วันที่ 8 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จัดกิจกรรมนุ่งผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต เพื่อรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม ด้วยการใช้ตะกร้าและปิ่นโต สร้างจิตสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับข้าราชการ และประชาชนในการลดขยะต้นทาง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07