องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


จัดประชุมการมีส่วนร่วมดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


วันที่ 9 ธ.ค. 2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างถนน 4 เลน (4 ช่องจราจร) สายด่านขุนทด – หนองกราด ช่วง หมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด ระยะทาง 675 เมตร โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานเปิดการประชุม และ นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน สถานศึกษา ภาคเอกชน และ สื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะการดำเนินโครงการจำนวนมาก

2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23