องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ประชาคม รับฟังความคิดเห็น หาแนวทางพัฒนา แก้ไขปัญหา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท


วันที่ 18 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท ประชุม ประชาคม รับฟังความคิดเห็น หาแนวทางพัฒนา แก้ไขปัญหา พร้อมบันทึกข้อตกลงคุณธรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อคุณภาพและความโปร่งใสในองค์กร ในขั้นตอนการก่อสร้าง โครงการ นม.3038 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านดอนใหญ่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.085 กม. งบประมาณ 27,880,000 เพื่อให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07