องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน


วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ มอบหมายให้ กองช่าง อบต. กุดพิมาน ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน เพื่อ อำนวยความสะดวก เพื่อลดอุบัติเหตุ และป้องกันปัญหาอาชญากรรมในชุม

2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18
2023-08-18
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15