องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน


วันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ มอบหมายให้ กองช่าง อบต. กุดพิมาน ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน เพื่อ อำนวยความสะดวก เพื่อลดอุบัติเหตุ และป้องกันปัญหาอาชญากรรมในชุมชน

2024-06-04
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23