องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก


วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายก อบต.กุดพิมาน มอบให้ พนักงานส่วนตำบล พ่นหมอกควันโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18
2023-08-18
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15