องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


สำรวจ พื้นที่ถนนชำรุด เสียหายทางไปไร่ ไปนา และถนนภายในหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน


วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายก อบต.กุดพิมาน มอบหมายกองช่าง ตรวจสอบ สำรวจ พื้นที่ถนนชำรุด เสียหายทางไปไร่ ไปนา และถนนภายในหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย เพื่ออำนวยความสะดวก และป้องกันอุบัติเหตุ ในการสัญจร ของประชาชน ตำบลกุดพิมาน

2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18
2023-08-18
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15