องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา


วันที่ 12 ก.ค. 2565 อบต.กุดพิมาน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.กุดพิมาน โรงเรียนในพื้นที่ กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. และ ประชาชน จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในตำบลกุดพิมาน ส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม ในองค์กร พร้อมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน รณรงค์การขับรถมีน้ำใจ เมาไม่ขับ และรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร และเป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านประเพณี และวัฒนธรรมให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลกุดพิมาน โดย ได้รับเกียรติจากนายพรสถิตย์ กาศขุนทด ปลัดอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานกล่าวคำถวายเทียนพรรษา และ ถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดและสำนักปฏิบัติธรรม จำนวน 14 แห่ง

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07