องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 1


วันที่ 12 ก.ค. 2565 เวลา 15.30 – 18.00 น. คณะสงฆ์กลุ่ม 2 ตำบลกุดพิมาน ร่วมกับ อบต.กุดพิมาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 1 ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ ผู้นำชุมชน จำนวน 60 คน โดยจัดกิจกรรมบรรยายธรรม กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น กิจกรรมนั่งสมาธิ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา รวมจำนวน 6 ครั้ง เพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตในองค์กร และส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลกุดพิมาน

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07