องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมให้ความรู้การจัดการขยะและจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน


วันที่ 19 ก.ค. 2565 อบต.กุดพิมาน ร่วมกับสมาคมเมืองไทยน้ำใส ใจสะอาด ปราศจากขยะ และคณะกรรมการหมู่บ้านโนนสะอาด จัดทำโครงการส่งเสริมให้ความรู้การจัดการขยะและจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและปัญหาน้ำเสียของตำบลกุดพิมาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาชุมชน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07