องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ตรวจสอบงานจ้าง ถนนคันดิน พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 14


วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายก อบต. กุดพิมาน มอบหมายกองช่าง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ลงพื้นที่ตรวจสอบงานจ้าง ถนนคันดิน พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 14 เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร ของประชาชน ตามแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07