องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ตรวจสอบประตูน้ำ ท่อระบายน้ำอุดตัน สายบึงถนนหักใหญ่ - บึงสามบาท


วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน มอบหมายให้รองนายก ปลัด อบต.และพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ตรวจสอบประตูน้ำ ท่อระบายน้ำอุดตัน สายบึงถนนหักใหญ่ - บึงสามบาท พร้อมหาแนวทางแก้ไขให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07