องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


ต้อนรับ นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมคณะ ติดตามการปฏิบัติราชการ มอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคการทำงาน


วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายก อบต.กุดพิมาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ ประจำตำบลกุดพิมาน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับ นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมคณะ ในการ ลงพื้นที่ ติดตามการปฏิบัติราชการ พร้อมมอบนโยบาย การปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงาน และรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคการทำงาน ต่างๆ ของผู้นำชุมชน และติดตามโครงการถังขยะเปียก

2023-04-21
2023-04-12
2023-04-12
2023-04-10
2023-04-04
2023-03-27
2023-03-23
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-21