องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ และการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ครบ 100% ทุกครัวเรือน


วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับพนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ ในการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ และการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ครบ 100% ทุกครัวเรือน พร้อมแนะนำการจัดทำถังขยะเปียก และอธิบายถึงข้อดีของการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ณ บ้านโสมน้อยพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พร้อมขยายผลให้ครบทั้งตำบลกุดพิมาน นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

2023-04-21
2023-04-12
2023-04-12
2023-04-10
2023-04-04
2023-03-27
2023-03-23
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-21