องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


ตรวจโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน


วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายกองค์การบริหารจัดตำบลกุดพิมาน มอบ เลขานุการนายก อบต. ลงพื้นที่ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และกองช่าง ตรวจโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน เพื่อให้การสัญจรของประชาชนชาวตำบลกุดพิมาน มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

2023-04-21
2023-04-12
2023-04-12
2023-04-10
2023-04-04
2023-03-27
2023-03-23
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-21